You are here

Usar servidores DNS estáticos sobre conexsións dinámicas (dhcp)

Se queremos usar servidores DNS concretos con NetworkManager ou con nm-applet, temos que manualizar a introducción do DNS stático que queremos usar... pois o arquivo resolv.conf queda sobreescrito... toda unha lata.

  • Ou ben instalar (se ainda non o temos) o paquete "resolvconf", e crear as entradas "nameserver" que necesitemos en (por exemplo): /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
  • Outra opción e toquetear no arquivo dhcpclient.conf, metendo sobre a tarxeta que use o dhcp (exemplo sobre eth0):

interface "eth0" {

prepend domain-name-servers 127.0.0.1, 213.60.130.95;

}

Agora poderemos conectarnos a unha rede wifi con dhcp, usar a súa
configuración de DNSs e usar tamen os servidores DNS que queiramos.

info: 
teima: