You are here

t r e b e - l a b


qué?

un pequeno colectivo aberto de persoas,
que fuchican, trebellan e xogan
cas máquinas e a tecnoloxía.


para?

compartir coñecementos,
experimentar en grupo,
potenciar a dimensión maís social da rede,
fomentar un uso racional e crítico
das novas (e xa no tan novas) tecnoloxías,
fomentar o software libre en particular
e a cultura e creacion libre en xeral.


cómo?

apostando pola autoxestión, pola reciclaxe,
tomando as decisiones por consenso,
prescindindo de patrocinadores oficiais
e de marcas comerciais.


dónde?

no ciberspazo...
e nun centro social autoxestionado:
"A Cova dos Ratos" en Vigo
no local:
conexión de banda ancha
ordenadores conectados a internet
conexión por wi-fi
recuros media (canon video, mesa...)


proxectos:

reciclaxe de compoñentes
arkipelagos.net , servidor para colectivos
copylefteria, espazo para a copia libre
charlas e obradoiros