You are here

retomando... reutilizando os residuos orgánicos!

levamos un tempo longo que pouco estamos a facer... ou polo menos documentando.
queremos comenzar de novo...
e que mellor xeito que documentando cómo estamos facendo cos residuos..

a idea e que xire enredor dos residuos, técnica low/high tech para reutilizar, non contaminar... e finalmente transformalo en compost.

- augas grises
- residuos da cocinha e do "campo"
- compostaxe das escretas.
- ...

info: