You are here

pequenos cambios no formato da información de evento nos nodos

para que información de comenzo e remate sexa un pouco mais compacta e amigable, podense facer un par de cambios no tema K2 [ou outro que utilice template.php]
1. en style.css no directorio do tema engadir algo do tipo

.event-start, .event-end {
display:inline;
}
.entry-content .event-nodeapi {
background-color:#f5f5f5;
border-top:1px solid #eee;
border-bottom:1px solid #eee;
padding: .1em .5em;
}

2. e no template.php no mesmo directorio

function phptemplate_event_nodeapi($node) {
$output = '

';
$fs = str_replace(" - 00:00","",format_date($node->event_start));
if(format_date($node->event_start,"custom","Y-m-d") == format_date($node->event_end,"custom","Y-m-d")) {
$fe = format_date($node->event_end,"custom","H:i");
} else {
$fe = str_replace(" - 00:00","",format_date($node->event_end));
}
if ($node->event_start != $node->event_end) {
$output .= '

'. t('Start: ') .' '. $fs .'

'."\n";
$output .= '

'. t('End: ') .' '. $fe .'

'."\n";
} else {
$output .= '

'. t('Date: ') .' '. $fs .'

'."\n";
}
$output .= '

';
return $output;
}

é evidente a cantidade de infraccions no codigo:
- se elimina toda info de timezone
- a veces o formato de data pidese a drupal, outras é "custom"
a data mostrase:
- sen hora de ser 00:00
- non se repite a data no remate se é a mesma que a do comenzo
- como xa era no orixinal, non se mostra remate se coincide co comenzo

info: 
teima: