t r e b e - l a b


qué?

un pequeno colectivo aberto de persoas,
que fuchican, trebellan e xogan
cas máquinas e a tecnoloxía.


para?

compartir coñecementos,
experimentar en grupo,
potenciar a dimensión maís social da rede,
fomentar un uso racional e crítico
das novas (e xa no tan novas) tecnoloxías,
fomentar o software libre en particular
e a cultura e creacion libre en xeral.


cómo?

Páxinas

Subscribe to . : t r e b e l a b : . RSS