You are here

pequena escolma de espazos con materias libres ou non comerciais

que o modelo mercantilizador da cultura, xerado pola economía dominate, estea obsoleto e non funcione, non é o noso problema, nos construimos, compartimos, disfrutamos e vivimos as alternativas, aqui e agora

# xeral
http://www.manualcopyleft.net :: libro moi compreto sobre copyleft e licenzas
http://creativecommons.org :: web oficial do proxecto Creative Commons
http://artlibre.org :: copyleft actitude, licenza de arte libre

# asesoramento
http://www.exgae.org :: asesoría legal contra abusos das entidades de xestión

# licenciar obras
https://safecreative.org :: rexistro dixital de obras e dereitos da propiedade intelectual
http://www.musicalibre.es :: iniciativa para licenciar obras creative commons

# activismo
http://antisgae.blogaliza.org :: acción cultura libre
http://compartiresbueno.net :: rede social pola libre circulación do coñecemento
http://www.nosoypirata.com :: exercer os teus dereitos non te fai pirata
http://noalprestamodepago.org :: contra o canon polo emprestito de libros
http://hacklabs.org :: espazos de recombinación hacktivista

# informática libre
http://www.fsf.org :: fundación para o softwarelibre
http://www.gnu.org :: proxecto da fsf para facer un sistema operativo libre
http://debian.org :: sistema operativo universal
http://www.usc.es :: oficina de software libre da usc

# ciencia
http://sciencecommons.org :: sección de creative commons para ciencia
http://www.plos.org :: librería pública de ciencia
http://digital.csic.es :: repositorio científico do csic
http://e-spacio.uned.es :: materias da uned

# bases audio
http://www.freesound.org :: base colaborativa de sonidos Creative Commons
http://ccmixter.org :: comunidade de música para facer remixturas

# netlabels
http://www.alg-label.com :: da comunidade creativa alg-a
http://www.aregueifa.net :: plataforma de creación galega
http://netlabels.org :: catálogo de netlabels internacional

# portais audio
http://www.jamendo.org :: miles de referencias internacionais, espazo para grupos...
http://www.musicalibre.info :: portal de música estatal
http://www.escoitar.org :: proxecto de memoria sonora da Galiza

# video
http://www.olholivre.net :: colectivo galego de creación libre audiovisual
http://gzvideos.info :: espazo audiovisual dos movimentos sociais galegos
http://pelisparatodas.arkipelagos.net :: portal con descargas de cine copyleft

# literatura
http://www.estaleiroeditora.org :: editorial creative commons en galego
http://www.gutenberg.org :: maís de 25000 textos para baixar
http://wikisource.org :: biblioteca online copyleft
http://wikibooks.org :: manuais, tutoriais colaboratios e libres

# información
http://www.indymedia.org :: rede global de contra-información, nodos locais
http://galiza.indymedia.org :: nodo galego da rede indymedia
http://wikinews.org :: fonte de novas libres e colaborativas

# varios
http://www.archive.org :: maior arquivo dixital de material libre
http://ibiblio.org :: outro dos maiores arquivos publicos dixitais
http://wikipedia.org :: enciclopedia libre e colaborativa
http://wikiversity.org :: plataforma educativa colaborativa, libre e gratuita
http://wiktionary.org :: diccionario colaborativo libre