You are here

modificar css dun módulo drupal

moitos módulos teñen o seu propio css, que seguramente non poidamos chegar modificando o noso tema...

para poder facelo:

  • temos que atopar o css do módulo, por exemplo co plugin fire bug para firefox.
  • copiar o arquivo css dentro do noso tema,
  • e dentro do arquivo de información do tema (nome_do_theme.info) por stylesheets[all][] = nome_do_css_copiado.css

agora modificamo, cecais temos que borrar a cache para poder ver as modificacions.

info: