You are here

desmantelando arki... o server da cova.

visita ao super datacenter da cova...

a piques da morte por un disco duro defectuoso (ainda non podemos darlle algo + de vidilha) acabamos e desmantelar as webs y recursos... esperemos non esquecer nada! modamos a outro, de pago pero tamen unha máquina modesta, nun datacerter algo maís serio que o nos, a familia non para de medrar.

pese a usar unha conexión doméstica o servidor chegou a ter centos de visitas diarias sen caer... pero tamen caeu polo cuello de botella da conexión de subida... ¿para cando conexións de alta velocidade real, pá arriba, pá abaixo? cecais teñan medo das cousas que poderiamos facer, ou simplemente a pela é a pela. 

arki-I

K6 a 400mhz, 256Mb de ram,

2 discos duros: 1GB (sistema, moi reventado) e outro de 80Gb(home, e var)

ainda poderemos darlle algo + de vidilha... para outros proxectos.

aqui podemos ver o seu escondite, dentro dun altillo da cova, "todo un datacenter": acompañado do router-firewall (un p100), o cable-moden, o hub principal, un access-point. monitor para cuelgues, tecladin, e un contador da lus.